Finns det någon undersökning över tillgänglighet på folkhögskolor?

Jag arbetar på en folkhögskola, och undrar om det går att använda ert stödmaterial för tillgänglighetskartläggning även på en folkhögskola? Jag undrar också om det finns någon undersökning som visar hur det är med tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning på folkhögskolor.

Svar:

Många elever med funktionsnedsättning studerar vidare på olika folkhögskolor. Därför är det viktigt och bra att arbeta med frågor om tillgänglighet på folkhögskolor.

Vårt värderingsverktyg för tillgänglig utbildning
Det går utmärkt att använda tillgänglighetsverktyget för gymnasium även på en folkhögskola. All information om tankarna kring materialet, och hur man använder det finns på webbplats.
Våra sidor om Tillgänglighet

Ett studiepaket om tillgänglighet för vuxna
Vi har tagit fram ett studiepaket som handlar om faktorer som gör studiesituationen tillgänglig för vuxna med olika funktionsnedsättningar. Det är upplagt så att man som arbetslag kan använda det direkt. Det innehåller filmer, exempel, underlag för gruppdiskussioner med mera.
Studiepaket vuxen på vår webbplats

Övriga rapporter och publikationer
Det vi känner till som är skrivet om tillgänglighet på folkhögskolor är rapporten "oLika TillSAMmanS". Den är publicerad vid Linköpings universitet år 2015 och redaktör är Per Andersson.
Vidare finns en publikation, "Vågar lite mer", om handlar om betydelsen av studier på folkhögskola för personer med utvecklingsstörning. Deltagare berättar om sina egna erfarenheter, och beskriver vilka faktorer som gör att deras studier går bra.


Publicerat måndag 17 januari 2022