Finns det någon forskning när det gäller att förstärka språket med hjälp av TAKK för barn med annat modersmål i förskolan?

Finns det någon forskning när det gäller att förstärka språket med hjälp av TAKK för barn med annat modersmål i förskolan?

Svar:

Vi känner inte till någon sådan forskning. Det finn dock en avhandling om villkor för deltagande och lärande, som tar upp detta ämne. Den heter Flerspråkiga barn i förskolan och är skriven av Anne Kultti som disputerade vid Göteborgs universitet 2012. Hon har studerat flerspråkiga barns möjligheter till deltagande och lärande i förskolan. Förskolor som arbetar med tecken som stöd upptäcker att barnen använder tecken även i andra sammanhang för att göra sig förstådd. Läs mer på vår webbplats. 
Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande

Om ni vill ha inspiration för fortsatt arbete kan ni även titta på webbsidan TAKK för språket.
TAKK för språket


 


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 26 oktober 2017