Finns det någon forskning när det gäller att förstärka språket med hjälp av TAKK för barn med annat modersmål i förskolan?

Finns det någon forskning när det gäller att förstärka språket med hjälp av TAKK för barn med annat modersmål i förskolan?

Svar:

Vi känner inte till någon sådan forskning. Det finns dock en avhandling om villkor för deltagande och lärande, som tar upp detta ämne. Den heter Flerspråkiga barn i förskolan och är skriven av Anne Kultti som disputerade vid Göteborgs universitet 2012. Hon har studerat flerspråkiga barns möjligheter till deltagande och lärande i förskolan. Förskolor som arbetar med tecken som stöd upptäcker att barnen använder tecken även i andra sammanhang för att göra sig förstådd. Läs mer på vår webbplats. 

Flerspråkiga barn i förskolan: Villkor för deltagande och lärande


Om ni vill ha inspiration för fortsatt arbete kan ni även titta på webbsidan TAKK för språket:
 

 


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 26 oktober 2017