Finns det någon forskning när det gäller att förstärka språket med hjälp av TAKK för barn med annat modersmål i förskolan?

Finns det någon forskning när det gäller att förstärka språket med hjälp av TAKK för barn med annat modersmål i förskolan?

Svar:

Det finns en avhandling om villkor för deltagande och lärande, som tar upp detta ämne. Den heter Flerspråkiga barn i förskolan och är skriven av Anne Kultti som disputerade vid Göteborgs universitet 2012. Hon har studerat flerspråkiga barns möjligheter till deltagande och lärande i förskolan. Förskolor som arbetar med tecken som stöd upptäcker att barnen använder tecken även i andra sammanhang för att göra sig förstådd. Läs mer på vår webbplats. 

Tips på information om forskning gällande tecken kopplat till annat modersmål finns att hitta på Lärportalen.  .


Om ni vill ha inspiration för fortsatt arbete kan ni även titta på webbsidan TAKK för språket. 


Publicerat torsdag 6 maj 2021