Finns det någon bra litteratur som sammanfattar dövas läs- och skrivinlärning vid misstänkt dyslexi?

Finns det någon bra litteratur som sammanfattar dövas läs- och skrivinlärning vid misstänkt dyslexi?

Svar:

Det finns inte så mycket forskat och skrivet kring barn och unga med dövhet och dyslexi. Det kan vara svårt att avgöra vad som är läs- och skrivsvårigheter i relation till hur dövheten påverkar läs- och skrivförmågan. Det finns dock en forskningsöversikt på myndighetens webbplats som delvis belyser området, med titeln, "Läslära och skriftspråka. För barn med dövhet eller hörselnedsättning" (2009).
Carin Roos har i sin doktorsavhandling, "Skriftspråkande döva barn" (2004) ett avsnitt som handlar om dyslexi och dövhet. 

Läslära och skriftspråka på vår webbplats

Avhandling om skriftspråkande döva barn (PDF-dokument)
Publicerat fredag 26 oktober 2018