Finns det material som gör språkliga begrepp tydliga för en elev med hörselnedsättning?

Finns det material som gör språkliga begrepp tydliga för en elev med hörselnedsättning?

Svar:

God hjälp att göra begrepp tydligare är att i första hand ge eleven mycket visuell förstärkning. Genom exempelvis bilder, tecken, skriven text och förförståelse.

Ett annat sätt kan vara att lyssna på talböcker där texten presenteras samtidigt som innehållet läses upp. Läsprogrammet AMIS  är ett kostnadsfritt läsprogram för PC. Det finns att ladda ner på Legimus webbplats där man även hittar mer information och handledning.

På Astrid Frylmarks förlags webbplats ordAF finns förslag på språkstimulerande material. 

Läsprogrammet AMIS på Legimus webbplats

Språkstimulerande material på ordAF:s webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 1 november 2016