Finns det material kring kroppsspråk för ungdomar med Aspergers syndrom?

Finns det material kring kroppsspråk för ungdomar med Aspergers syndrom?

Svar:

Kungälvs motorik har ett cd-rommaterial, Trippel-Kommunikation med över 500 specialritade bilder som du lätt kan kombinera med egna texter, prat- och tankebubblor. Du kan även rita och ändra befintliga bilder och du gör dina egna sociala berättelser, serier, presentationer, seriesamtal, dagböcker, värderingsövningar med mera.
Där finns även en app med namn Micro-Expression Trainer 1.0.7 som uttrycker sju universella känslor: ilska, förakt, avsky, rädsla, glädje, sorg och förvåning. De är korta, ofrivilliga ansiktsuttryck som visas på ansiktet enligt känslor någon upplever.


Myndigheten för delaktighet, tidigare Hjälpmedelsinstitutet, har förslag på appar när det gäller kommunikation.
Till Appar som stöd på webbplatsen Appstod.

Det finns appar på Itunes som ger möjlighet till att spela in egna uttryck och göra egna filmer.
Itunes webbplats

Det finns även en app, EMPATICO som är ett memory med kort som föreställer olika känslor. 
Empaticus webbplats
Publicerat torsdag 26 maj 2016