Finns det material eller filmer så att en döv man från Afghanistan kan lära sig svenskt teckenspråk?

Finns det material eller filmer så att en döv man från Afghanistan kan lära sig svenskt teckenspråk?

Svar:

Det finns olika vägar och resurser och när det både handlar om att lära sig teckenspråk samt svenska, så handlar det antagligen om att kombinera flera av dessa.


”Spread the sign” är en webbplats där det finns tecken på olika språk men tyvärr inga bilder.

Spread the sign

 

Svenskt teckenspråkslexikon finns på Stockholms universitet men tyvärr inga bilder där heller. Lexikonet finns också som app till smarta telefoner.

Svenskt teckenspråkslexikon - Stockholms universitet

  

Barnböcker med ritade teckenbilder finns på Teckenförlaget.

Teckenförlaget


På SPSM: s webbplats Särskilt stöd till nyanlända elever finns filmer kring hur man som nyanländ lär sig teckenspråket.


SPSM har en bildbas som man kan man abonnera på för 375 kr/år.

Ritade tecken

 

På Institutet för språk- och folkminnen finns en hel del information, länkar och filmer.

Teckenspråksfilmer på Institutet för språk- och folkminnen


På UR Skola finns en del filmer på teckenspråk.

UR Skola


I övrigt kan man hitta en del filmer på Youtube.

Om teckenspråk för nyanlända på Youtube


Publicerat tisdag 20 oktober 2020