Finns det material eller filmer så att en man som är döv och från Afghanistan kan lära sig svenskt teckenspråk?

Finns det material eller filmer så att en man som är döv och från Afghanistan kan lära sig svenskt teckenspråk?

Svar:


Det finns olika vägar och resurser och när det handlar om att lära sig svenskt teckenspråk. Exempelvis kan man hitta ett flertal hemsidor och applikationer för teckenspråksinlärning.  


”Spread the sign” är en webbplats med filmade tecken på olika språk. Finns även som applikation.

Svenskt teckenspråkslexikon finns på Stockholms universitet med filmade tecken. Finns även som applikation. 

Svenskt teckenspråkslexikon - Stockholms universitet


Under fliken Hitta läromedel på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida kan ni söka läromedel för teckenspråksinlärning. Prova gärna läromedlet Mitt hem.

SPSM:s webbutik Mitt hem

SPSM har en bildbas med ritade tecken som abonneras mot en årsavgift.  


På SPSM: s webbplats Särskilt stöd till nyanlända elever finns filmer kring hur man som nyanländ lär sig teckenspråket.


På Västanviks folkhögskola i Dalarna finns undervisning i svenskt teckenspråk.

På UR Skola finns filmer på teckenspråk.

UR Skola


I övrigt kan man hitta filmer på Youtube.

Om teckenspråk för nyanlända på Youtube


Publicerat onsdag 15 september 2021