Finns det litteratur om matematik för barn med visuella perceptionssvårigheter?

Finns det litteratur om matematik för barn med visuella perceptionssvårigheter?

Svar:

När man ska välja läromedel är det viktigt att först göra en kartläggning för att se vilka förutsättningar och behov just din elev har. Rent generellt rekommenderas att använda konkret material och att prata matematik. Arbeta även med grundläggande begreppsförståelse samt befäst rums- och kroppsuppfattningen. Läromedel som används bör vara visuellt tydligt med få detaljer och tydliga kontraster. Ett exempel på tydligt läromedel är Rolig räkning som ges ut av förlaget Bokverkstan.
Om matematikläromedel på Bokverkstans webbplats

Numicon från Liber är ett exempel på ett matematikmaterial som är taktilt.
Om Numicon på Libers webbplats

Ett annat förslag är de taktila talblock som finns hos till exempel Hands-on Science, som även har andra konkreta material.
Hands-on Sciences webbplats

Sica har också en del användbara matematikmaterial. 
Sicas webbplats

För fler exempel på läromedel och material, som kan vara användbara i matematikundervisningen, rekommenderar vi att ni besöker någon av våra regionala läromedelsutställningar.

Du hittar ytterligare läromedel på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats, Hitta läromedel.
Hitta läromedel på vår webbplats 

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 24 november 2016
Tillbaka till toppen