Finns det litteratur kring läsinlärning för barn med hörselnedsättning?

Finns det litteratur kring läsinlärning för barn med hörselnedsättning?

Svar:

Det finns inte så mycket litteratur att tillgå  gällande barn med hörselnedsättning och deras läsinlärning. Vägen till läsning för ett barn med hörselnedsättning skiljer sig inte från andra barns. Ett barn som inte uppfattar vad som sägs utvecklar inte alltid sitt talspråk och sin omvärldskunskap i samma takt som ett hörande barn gör. Barnet eller eleven med hörselnedsättning behöver ofta mer tid för sin läs- och skrivinlärning.
 
Litteratur:
Carlsson, B., Winterfeldt, M. & Agardh, A. (2010). Kiwi- special: Läs- och skrivinlärning för elever med nedsatt hörsel. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Roos, C. & Allard, K. (2016). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande för döva barn och barn med hörselnedsättning. (nr R 2016:10) Karlstad University Studies.

Roos, C. (2009). Läslära och skriftspråka. Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat torsdag 24 november 2016