Finns det litteratur kring läsinlärning för barn med hörselnedsättning?

Finns det litteratur kring läsinlärning för barn med hörselnedsättning?

Svar:

Vägen till läsning för ett barn med hörselnedsättning skiljer sig inte alltid från andra barns. Pedagogens kunskap och kompetens spelar en avgörande roll vid val av metod.
 
Litteratur:
Carlsson, B., Winterfeldt, M. & Agardh, A. (2010). Kiwi- special: Läs- och skrivinlärning för elever med nedsatt hörsel. Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Roos, C. & Allard, K. (2016). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande för döva barn och barn med hörselnedsättning. (nr R 2016:10) Karlstad University Studies.Publicerat fredag 17 april 2020