Finns det läromedel i matematik som passar för en högstadieelev med nedsatt arbetsminne?

Finns det läromedel i matematik som passar för en högstadieelev med nedsatt arbetsminne?

Svar:

Läromedlet  Corda 1-3 är ett läromedel i matematik för ungdomar som behöver repetera grundskolans kurs med långsam progression och tydlig layout.
Corda på Gleerups webbplats

Om elev riskerar att inte uppnå E-nivån i åk.9  finns Matematikboken Länken från åk 9 till Gy 1 och Bryggan Grundläggande matematik. De båda läromedlen finns även som onlinebok.
Matematikboken Länken från åk 9 till Gy 1 på Libers webbplats

Till Bryggan Grundläggande matematik på Sanoma utbildnings webbplats

Digilärs läromedel i matematik för grundskolans åk 7-9 är nu lanserat. Det är ett digitalt basläromedel under utveckling.
Till Digilär på Digilärs webbplats

Ett annat webbaserat läromedel som skulle kunna vara användbart är mattekoden.
Till mattekoden på Lära meras webbplats        

Du hittar fler matematikmaterial i vår sökmotor Hitta läromedel där du kan söka på kategorier eller fritext.
Publicerat torsdag 26 maj 2016