Finns det läromedel i matematik för gymnasiet, anpassat för elever med dyslexi?

Finns det läromedel i matematik för gymnasiet, anpassat för elever med dyslexi?

Svar:

Sanoma utbildning ger ut basläromedlet Matematik - program uppdrag, modeller för spår a. Beroende på programinriktning finns tre varianter av läromedlet.
Matematik-program, uppdrag modeller för spår a på Sanomautbildnings webbplats

Liber har ett basläromedel som heter M-serien med tre spår.
M-serien på Libers webbplats 

I vår söktjänst Hitta läromedel går det att söka matematikmaterial med hjälp av kategorier eller fritextsökning.

Publicerat onsdag 13 oktober 2021