Finns det läromedel i matematik för gymnasiet, anpassat för elever med dyslexi?

Finns det läromedel i matematik för gymnasiet, anpassat för elever med dyslexi?

Svar:

Ett konkret it-baserat material kan vara ett alternativ där Digilär kanske är något att prova. Det går att välja vilket innehåll som ska visas och det finns talande instruktioner. Layouten är konsekvent med rubrik, text och bild. Illustrationerna är konsekvent placerade på varje sida.
Digilärs webbplats

Sanoma utbildning ger ut basläromedlet Matematik - program uppdrag, modeller för spår a. Beroende på programinriktning finns tre varianter av läromedlet.
Matematik-program, uppdrag modeller för spår a på Sanomautbildnings webbplats

Liber har ett basläromedel som heter M-serien med tre spår.
M-serien på Libers webbplats 

I vår söktjänst Hitta läromedel går det att söka matematikmaterial med hjälp av kategorier eller fritextsökning.

Publicerat tisdag 24 september 2019