Finns det information om läsinlärning för barn med kokleaimplantat (CI)?

Finns det information om läsinlärning för barn med kokleaimplantat (CI)?

Svar:

Birgitta Sahlén professor i logopedi föreläste i Linköping på HEAD konferensen 2019 om "Lyssningsansträngning förståelse och lärande". Man kan ta del av hennes föreläsning på UR play
 
Forskaren Carin Roos har under flera år bedrivit forskning inom området och man kan ta del av hennes forskning kring läs och skrivinlärning. På hennes webbplats kan du ta del av rapporter och studier inom området.
Carin Roos webbplats

Karlstad och Örebro universitet har i en rapport (C. Roos & K. Allard 2016) beskrivit framgångsfaktorer vid läs- och skrivundervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning.
 
Forskningsöversikt kring läs och skriv inlärning för barn med hörselnedsättning
 
Publicerat torsdag 1 oktober 2020