Finns det information om läsinlärning för barn med kokleaimplantat (CI)?

Finns det information om läsinlärning för barn med kokleaimplantat (CI)?

Svar:

Grunden för en god läsutveckling läggs tidigt i livet genom att barnet vistas i en språkrik lärmiljö, får möjlighet att tillägna sig ett ordförråd men också möjlighet att kommunicera med andra. För ett barn som hör med hjälp av avancerad hörteknik kan läsinlärningen se annorlunda ut. Forskaren Malin Wass lyfter området i sin föreläsning på UR Play

Birgitta Sahlén professor i logopedi föreläste i Linköping på HEAD konferensen 2019 om "Lyssningsansträngning förståelse och lärande". Man kan ta del av hennes föreläsning på UR play

Forskaren Carin Roos har under flera år bedrivit forskning inom området och man kan ta del av hennes forskning kring läs och skrivinlärning. På hennes webbplats kan du ta del av rapporter och studier inom området.
Carin Roos webbplats

Karlstad och Örebro universitet har i en rapport (C. Roos & K. Allard 2016) beskrivit framgångsfaktorer vid läs- och skrivundervisning för döva elever och elever med hörselnedsättning.

Forskningsöversikt kring läs och skriv inlärning för barn med hörselnedsättning

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 28 september 2017