Finns det information om läsinlärning för barn med kokleaimplantat (CI)?

Finns det information om läsinlärning för barn med kokleaimplantat (CI)?

Svar:

På vår webbplats finns en forskningsöversikt kring  läs- och skriv för teckenspråkiga, som du kan ladda ner. Den heter "Läslära och skriftspråka" för barn med dövhet och hörselnedsättning och är skriven av Carin Roos, docent i specialpedagogik på Karlstad universitet. Referenslistan i rapporten ger ytterligare tips på litteratur. Carin Roos har även en egen webbplats med rapporter och studier inom området.

Örebro universitet har i en rapport från 2015 beskrivit framgångsfaktorer vid läs- och skrivundervisning av elever med dövhet och hörselnedsättning. Den grundar sig på erfarenheter hos pedagoger som möter dessa elever.
Det går även bra att ta kontakt med någon av våra specialskolor som bedriver undervisning för elever som är döva eller har en hörselnedsättning.

Läsning och Hörselnedsättning presenteras av forskaren Malin Wass

Forskningsöversikt kring läs och skriv inlärning för barn med hörselnedsättning
Perspektiv på läs och skrivinlärning

Rapport om läs och skrivundervisning
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat torsdag 28 september 2017