Finns det hjälpmedel i klassrummet för elev med hörselnedsättning som inte vill använda hörapparat i skolan?

Kan ett ljudutjämningssystem vara ett alternativ på hjälpmedel i klassrummet för elev med hörselnedsättning på ett öra och som inte vill använda hörapparat i skolan?

Svar:När det gäller ett barn eller en elev med hörselnedsättning eller om barnet är dövt på ett öra behöver verksamheten se över sina förutsättningar utifrån:


  • Fysisk lärmiljö – akustik, placering, ljusförhållande, möblering
  • Pedagogik- Vad är det som ska läras ut? Vilka metoder och inlärningsmodeller har vi valt och varför? Hur skapar vi förutsättningar för kommunikation och delaktighet för alla individer?
  • Teknik- Vad kräver det pedagogiska arbetet för hörseltekniska lösningar? Stödjer tekniken pedagogiken?


För en elev med ensidig hörselnedsättning hjälper oftast ett ljudutjämningssystem möjligheten att kunna lyssna och inte bara höra.  I val av vilken hörteknik som är mest lämplig behöver det föregås av att se över den fysiska lärmiljön samt hur det pedagogiska arbetet ska genomföras.

När ni står inför att välja ut ett lämpligt ljudutjämningssystem är vår rekommendation att ta kontakt med flera aktörer på marknaden och be att få prova tekniken under en period. Därefter kan ni jämföra olika system med varandra för att komma fram till vilket som är mest lämpat för elevens behov och er undervisning.  Det finns flera olika svenska aktörer inom ljudutjämningssystem som du kan hitta om du söker på internet.

Det är viktigt att eleven är med i detta arbete och får uttrycka sina tankar och erfarenheter av att använda de olika systemen. Ta gärna stöd av er hörselpedagog i arbetet med att hitta rätt utrustning.

Ljudutjämningssystemen arbetar på olika sätt med att få ut ljudet jämnt i rummet och därför behöver ni prova olika system utifrån era akustiska förutsättningar.

Ett ljudutjämningssystem är gynnsamt även för fler elever i klassrummet samt att det sparar på lärarens röst.

Om eleven har föreskrivits hörapparat  för sin ensidiga hörselnedsättning bör ni ha en fortsatt dialog kring hur eleven kan vara hjälpt av att använda hörapparaten i kombination med ljudutjämningssystem. Även här rekommenderar vi att ni tar stöd av er hörselpedagog alternativt en kontakt med hörselvården.


 


 Publicerat onsdag 28 april 2021