Finns det förstoringshjälpmedel för elev med synnedsättning?

Elev med synnedsättning har behov av att kunna läsa text i en bok och kunna skriva. Finns det något förstoringshjälpmedel som kan passa för det?

Svar:

Elevens synförmåga är avgörande när det gäller att hitta alternativa verktyg, hjälpmedel och arbetssätt.
Regionens syncentral
En första fundering gäller därför om er elev har så stora synsvårigheter att han har rättighet till stöd från regionens syncentral. Föräldrarna är de som kan svara på om man har den här kontakten. Den får man genom remiss från ögonläkare. Är eleven inskriven på syncentralen kan ni, med vårdnadshavares godkännande, kontakta dem för att få råd kring vilka hjälpmedel som fungerar. På syncentralen har man kännedom om elevens synförmåga och kan göra individuell utprovning. Där kan man också få råd om lämpliga hjälpmedel både till hemmet och till skolan. Det går att låna dem för att prova.
Möjliga inställningar i datorn
Om er elev inte har rätt till stöd från syncentralen, finns möjligheter att ni själva kan göra inställningar i datorns egna hjälpmedelsfunktioner. Ni kan exempelvis förstora texten på datorskärmen. Gör då utprovningen tillsammans med eleven för att få fram vad som fungerar bäst för just er elev. .

Lyssna på läromedel
Eleven kan också avlasta ögonen genom att lyssna på lärobokens texter. Genom tjänsten Hitta läromedel på vår webbplats, kan du se vilka läromedel som går att beställa som e-bok, till exempel i Daisyformat. Många skolor och kommuner har också avtal med Inläsningstjänst och får därmed tillgång till de flesta läromedel som används idag. Genom bibliotekstjänsten Legimus kan eleven låna skönlitteratur kostnadsfritt för nedladdning i datorn, telefon eller läsplatta. Tjänsten finns hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).
Legimus hos MTM


Publicerat fredag 20 mars 2020