Finns det förstoringshjälpmedel för elev med synnedsättning?

Elev med synnedsättning har behov av att kunna läsa text i en bok och kunna skriva. Finns det något förstoringshjälpmedel som kan passa för det?

Svar:

Elevens synförmåga är avgörande när det gäller att hitta alternativa verktyg, hjälpmedel och arbetssätt.
Regionens syncentral
En första fundering gäller därför om er elev har så stora synsvårigheter att hen har rätt till stöd från regionens syncentral. En sådan kontakt får man genom remiss från ögonläkare. Vårdnadshavare bör kunna svara på om det finns en pågående kontakt och eleven är inskriven på syncentralen. Med vårdnadshavares medgivande kan ni i så fall kontakta syncentralen för att få råd kring vilka hjälpmedel som fungerar. På syncentralen har man kännedom om elevens synförmåga och kan göra individuell utprovning av hjälpmedel. Där kan eleven också få råd om lämpliga hjälpmedel både till hemmet och till skolan. Det går att låna dem för att prova.
Möjliga inställningar i datorn
Om er elev inte har rätt till stöd från syncentralen, finns möjligheter att ni själva kan göra inställningar i datorns egna hjälpmedelsfunktioner. Ni kan exempelvis förstora texten på datorskärmen. Gör då utprovningen tillsammans med eleven för att få fram vad som fungerar bäst för just er elev.
Lyssna på läromedel
Eleven kan också avlasta ögonen genom att lyssna på lärobokens texter. Genom tjänsten Hitta läromedel på vår webbplats, kan du se vilka läromedel som går att beställa som e-bok, till exempel i Daisyformat. Många skolor och kommuner har också avtal med Inläsningstjänst och får därmed tillgång till de flesta läromedel som används idag. Genom bibliotekstjänsten Legimus kan eleven låna skönlitteratur kostnadsfritt för nedladdning i datorn, telefon eller läsplatta. Tjänsten finns hos Myndigheten för tillgängliga medier (MTM).


Publicerat torsdag 15 april 2021