Finns det forskning som visar att elever med CVI har speciellt svårt i matematik?

Finns det forskning som visar att elever med CVI har speciellt svårt i matematik?

Svar:

Vi känner inte till någon forskning som visar att elever med CVI alltid får svårigheter med matematikämnet i skolan. Däremot konstaterar olika forskare, och då i mer allmänna ordalag, att en elev med CVI ofta har svårt med skolmatematiken.

Matematik och perception hör ihop
Många delar som ingår i den visuella perceptionen kan ge svårigheter i matematik, exempelvis visuellt minne och spatiala relationer. Det är därför viktigt med en ordentlig kartläggning så att man kan anpassa undervisningen. Ulla Ek fann i sin studie att barn med en speciell sorts hjärnskada, periventrikulär leukomalaci (PVL), hade svårigheter med aritmetik, det vill säga att kunna hantera tal med de fyra räknesätten. Grundläggande färdigheter i aritmetik är nödvändiga för att kunna arbeta med andra områden inom matematiken, men man kan kompensera för dessa svårigheter genom att exempelvis använda miniräknare.

Anpassning av undervisning och bedömning
I första hand ska undervisningen anpassas efter elevens behov. Skolan är välkommen att söka specialpedagogiskt stöd
 hos SPSM för att få råd om hur undervisningen kan anpassas. Det är inte möjligt att använda undantagsbestämmelsen vid betygssättning för alla kunskapskrav i matematik vid CVI. Det är däremot möjligt att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättning om det finns särskilda skäl för det. Du kan läsa mer om bedömning på SPSM:s hemsida under kategorin Bedömning och betyg.Litteratur:
Ek, U. (2000). Children with Visual Disorders. Cognitive developmental disorders and consequences for treatment and counselling. Stockholm: Department of Psychology Stockholm University.
Publicerat onsdag 1 juni 2022