Finns det forskning över den visuella miljön?

Det finns mycket forskning publicerad kring ljudmiljö och inlärning men saknar forskning kring den visuella miljön. Vi vet att vi tar in omvärlden till ungefär 75% visuellt, och den visuella miljön är viktig. Inom området visuell miljö saknar jag forskning och checklistor, liknande det material som finns inom ljudmiljö. Finns det pågående arbeten kopplad till visuell miljö och NPF samt CVI? Tacksam för svar om ni har tips på forskning och material.

Svar:

I vårt Värderingverktyg för tillgänglig utbildning finns ett avsnitt om visuell miljö. Kanske kan de referenser som används i avsnittet hjälpa dig vidare. Ingrid Nordberg har skrivit en uppsats med rubriken Jag måste ju klara skolan (2013) som rör CVI, vi översänder några av de referenser som hon använt i uppsatsen (uppsatsen finns på internet och kan läsas i fulltext). När det gäller checklistor brukar vi ge följande rekommendationer, som är baserade på erfarenhet:

• Se över placeringen i rummet (ljuskällan i ryggen).
• Se till att det finns en god allmänbelysning (uplights).
• Ha höga konstraster (alltid goda kontraster i det material man använder).
• Ge tid (att ha en synnedsättning betyder att det tar längre tid).       

Referenser från Värderingsverktyget för tillgänglig utbildning
Arbetarskyddsstyrelsen och Boverket. (1996). Att se, höra och andas – en handbok om skolans innemiljö. Stockholm: Arbetarskyddsstyrelsen.
Govén, T. m fl. (2009). The influence of ambient lighting on pupils in classrooms. Lunds universitet.
Laike, T. (1997). The impact of daycare environments on children’s mood and behavior. Scandinavian Journal of Psychology, vol 38, sid 209–218.
Newman, E. (2010). Kulört & kontrast. Ljushetskontrastens betydelse för personer med synnedsättning. Värnamo: AB Svensk Byggtjänst – citat, s.29.
Saint-Gobain Ecophon. (2002). Begränsa inte dina sinnen. Ljudet och den lärande miljön. Hyllinge: Saint-Gobain Ecophon AB.

Referenser från Ingrid Nordbergs uppsats
Dutton, G. (1997). Visual problems in children with brain damage. Eye Contact.  
Dutton, G. (2006). Cerebral Visual Impairment: Working within and around the Limitations of Vision. I E. Dennison & a. Hall Lueck (Reds). Summit on Cerebral/Cortical Visual Impairment. Educational, Family, and Perspectives. (pp 3-34) New York: AFB Press.
Kurtz. L.A.  (2006). Visual Perception Problems in Children with AD/HD. autism and other Learning Disabilites. A guide for Parents and Professionals. London. Jessica Kingsley Publishers.  

Vill du själv söka efter forskningsresultat finns länkar till fritt tillgängliga databaser på Skolforskningsinstitutets webbplats.
Publicerat tisdag 20 april 2021