Finns det forskning om läs- och skrivutveckling för barn som är döva eller har hörselnedsättning?

Finns det forskning om läs- och skrivutveckling för barn som är döva eller har hörselnedsättning?

Svar:

Det pågår forskning inom området läs och skrivutveckling för barn med hörselnedsättning och barn som är döva. Vid Linnécentrum HEAD i Linköping forskar professor Björn Lyxell kring kognitiv och språklig utveckling och Birgitta Sahlén om Lyssningsansträngning förståelse och lärande. Du kan ta del av deras filmade föreläsningar från HEAD konferensen som anordnades våren 2019 i Linköping.


 
Docent Carin Roos bedriver också forskning inom området.
Carin Roos på Pi-infos webbplats

Publicerat torsdag 1 oktober 2020