Finns det forskning om läs- och skrivutveckling för barn som är döva eller har hörselnedsättning?

Finns det forskning om läs- och skrivutveckling för barn som är döva eller har hörselnedsättning?

Svar:

Det finns lite dokumenterad forskning inom detta område. Audiologiskt forskningscentrum i Örebro bedriver forskning, som delvis berör detta område. En som har intresserat sig för forskning inom läs- och skrivområdet för barn med dövhet eller hörselnedsättning är Carin Roos, Karlstad universitet.

Faktorer som kan påverka
När det handlar om elevers svårigheter med skrift kan det vara svårt att ge en generell förklaring. Det finns många faktorer som kan påverka detta såsom:
- grad av hörselnedsättning
- om eleven gör samma fel när hon talar som när hon skriver
- har det konstaterats att det inte föreligger någon annan form av  tal- och språkproblematik?

 Rapport:
Borg, E. med flera. (2005). Hörselskadade barns språkutveckling. Örebro Universitet.
Audiologiskt forskningscentrum på Örebro läns landstings webbplats

Carin Roos på Pi-infos webbplats

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat tisdag 3 april 2018