Finns det forskning om läs- och skrivutveckling för barn som är döva eller har hörselnedsättning?

Finns det forskning om läs- och skrivutveckling för barn som är döva eller har hörselnedsättning?

Svar:

Det pågår en hel del forskning inom området läs och skrivutveckling för barn med hörselnedsättning eller dövhet. Vid Linnécentrum HEAD i Linköping forskar professor Björn Lyxell kring kognitiv och språklig utveckling och Birgitta Sahlén om Lyssningsansträngning förståelse och lärande. Du kan ta del av deras filmade föreläsningar från HEAD konferensen som anordnades våren 2019 i Linköping
Under nedanstående länkar hittar du aktuell forskning inom området.

 
Forskning kring kognitiv hörselvetenskap hittar du på Linnécentrum HEAD:s webbplats

Docent Carin Roos bedriver också forskning inom området.
Carin Roos på Pi-infos webbplats

Publicerat fredag 4 oktober 2019