Finns det filmer som kan hjälpa till att bättre förstå personer inom autismspektrumtillstånd?

Finns det filmer som kan hjälpa till att bättre förstå personer inom autismspektrumtillstånd?

Svar:

På Autismforums och autism och aspergersförbundets webbplatser finns flera korta filmer.

På SPSM´s hemsida finns ett studiepaket NPF. I modul 1 som handlar om egen och föräldraperspektiv finns ett antal bra filmer.
 
Temple Grandin är en amerikansk kvinnlig forskare med autismdiagnos. Hennes föreläsning "Världen behöver alla sorters hjärnor" är mycket spridd och man kan exempelvis se den på TED, (Technology, Entertainment and Design), en ickekomersiell organisation som publicerar föreläsningar. Det finns även en spelfilm med titeln Temple Grandin som handlar om hennes liv.

Andra exempel på spelfilmer om personer med autismspektrumtillstånd är ”My name is Kahn” och ”Adam”. Dessa filmer kan man köpa från olika filmdistributörer. ”Långt ifrån lagom” är extra material från DVD-utgåvan av spelfilmen ”I rymden finns inga känslor”. Den innehåller 10 minuter filmade intervjuer av personer med autism och finns på Autism och Aspergerförbundets webbplats. Till boken ”Autism: svårigheter och möjligheter”, av Gunilla Gerland, finns också en DVD-film.

Beställning av filmer på Autism och Aspergerförbundets webbplats 

Tilli, P. (2013). "På ett annat sätt: mina erfarenheter av Aspergers syndrom- ett autismspektrumtillstånd" Sivart förlag.

Gerland, G. (2008). ”Autism: svårigheter och möjligheter”. Pavus utbildning.
Publicerat torsdag 12 maj 2016