Finns det ett datorprogram eller en applikation där algoritmer kan utföras?

Finns det ett datorprogram eller en applikation där algoritmer kan utföras?

Svar:

Splash är ett datorprogram där algoritmer kan ställas upp och beräkningar utföras. Programmet kan användas kostnadsfritt i 30 dagar. SPSMs egen produkt, Räknerutan, kan vara ett alternativ. 
MathPaper kan vara ett alternativ för pekplatta.
Läs mer om dessa möjligheter på deras respektive webbplatser.

webbplats för programmet Splash

webbplats för applikationen MathPaper

Publicerat tisdag 15 september 2020