Finns det ett datorbaserat IUP-program riktat till grundsärskolan?

Finns det ett datorbaserat IUP-program riktat till grundsärskolan?

Svar:

Unikum är ett webbverktyg för mål, planer och kvalité för alla skolformer. Specialpedagogiska skolmyndigheten har i sin webbshop IUP-hjälp inriktning ämnesområden.

Publicerat onsdag 28 oktober 2020