Finns det enkla, tydliga, färgglada bilderböcker för ett barn med grav synnedsättning?

Finns det enkla, tydliga, färgglada bilderböcker för ett barn med grav synnedsättning?

Svar:

För att ge bra förslag på lämpliga bilderböcker bör man veta hur mycket och vad barnet ser samt dess utvecklingsnivå. För barn med svår synnedsättning eller blindhet räcker ofta inte synen till för att se vanliga bilder med detaljer. De behöver komplettera med känsel och hörsel för att skaffa sig information.

Taktila böcker
Det finns taktila böcker som är gjorda för barn med synnedsättning. I taktila böcker kan man känna på bilderna som är enkla, med färger som är lätta att skilja åt och tydliga kontraster. Information om taktila böcker finns på Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) webbplats.

Hur man arbetar med vanliga bilderböcker
Vid användning av vanliga bilderböcker bör man tänka på hur de används. Berätta om bilderna utifrån barnets erfarenheter. Undersök gärna bilderna med hjälp av förstorande hjälpmedel. Bilderna bör vara enkla och med enfärgad bakgrund. Det underlättar om det finns tydliga konturer runt föremålen på bilderna.


Publicerat onsdag 1 juni 2022