Finns det en maxgräns för klasstorlek när det går en blind elev i klassen?

Finns det en maxgräns för klasstorlek när det går en blind elev i klassen?

Svar:

Det finns inte någon bestämd maxgräns på klasstorlek om det finns en elev med blindhet i klassen. Men ju fler personer som vistas i ett rum desto fler kontakter och relationsmöjligheter uppstår. För en elev med synnedsättning kan det vara svårt och i vissa fall omöjligt att kunna överblicka en situation i en miljö med för många individer, att veta vilka personer som befinner sig i rummet och vad som händer.

De seende kamraternas kontakter med varandra förändras ständigt. I den snabba kommunikationen som ofta sker via kroppsspråk och mimik mellan de seende eleverna, fattas snabba beslut som försämrar möjligheten till samspel för en elev med synnedsättning. Därför är det lättare för eleven att vara aktiv och ta initiativ om antalet elever hålls så lågt som möjligt. Ytterligare ett skäl att hålla elevantalet nere är att elevens tekniska utrustning ibland kräver ett utrymme som kan motsvara två arbetsplatser.

Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 27 april 2018
Tillbaka till toppen