Finns det en förening för döva föräldrar som har hörande barn?

Finns det en förening för döva föräldrar som har hörande barn?

Svar:

Det finns flera föreningar för döva föräldrar och deras hörande barn. CODA är en av dem. CODA står för Children of Deaf Adults. Den svenska motsvarigheten heter "Föreningen hörande barn till döva".
  
CODA har en Facebookgrupp

Riksföreningen CODA ”Föreningen hörande barn till döva föräldrar” är i nuläget vilande, men man informerar via Facebook att dövföreningen organiserar aktiviteter för CODA. Dövföreningar i Sverige anordnar idag CODA aktiviteter men utbudet varierar stort i Sverige. På sociala medier finns också CODA grupper och föreningar.
Familjeklubben Näckrosen
Arvsfonden
presenterade hösten 2016 att man startat ett projekt i samarbete med SDR (Sveriges Dövas Riksförbund), SDF (Stockholms Dövas Förening), Manillaskolan, Språkrådet, Dövteamet Stockholm och Familjeklubben Näckrosen. I Stockholm finns en familjeklubb som heter Näckrosen som är en sektion under Stockholms dövas förening.
Du hittar information om föreningar på följande länkar.
Stockholms dövas förenings webbplats


CODA Internationals webbplats 


Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat fredag 12 januari 2018