Finns det en förening för hörande barn till döva föräldrar ?

Finns det en förening för hörande barn till döva föräldrar ?

Svar:

Det finns föreningar för döva föräldrar och deras hörande barn. Föreningen Svecoda är en av dem.

Här hittar du information om Svecoda- Föreningen hörande barn till döva.
Det finns också en internationell förening "Children of deaf adults"

CODA Internationals webbplats Publicerat fredag 2 oktober 2020