Finns det en film eller bok om att duscha?

Finns det en film eller bok om att duscha?

Svar:

DUSCHA SJÄLV är en interaktiv film för gymnasiesärskola och särvux om hur man kan göra. Den går att  beställa från Trollreda Resurscenter.
DUSCHA SJÄLV på Trollredas webbplats
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016