Finns det en film eller bok om att duscha?

Finns det en film eller bok om att duscha?

Svar:

DUSCHA SJÄLV är en interaktiv film för gymnasiesärskola och särvux om hur man kan göra. Den går att  beställa från Trollreda Resurscenter.
DUSCHA SJÄLV på Trollredas webbplats
Bona Signum har dragspelsböcker med tecknade illustrationer som passar för äldre elever, en av dem heter Så gör man - Hygien.
Bona Signums webbplats.
Publicerat onsdag 1 april 2020