Finns det en film eller bok om att duscha?

Finns det en film eller bok om att duscha?

Svar:

DUSCHA SJÄLV är en interaktiv film för gymnasiesärskola och särvux om hur man kan göra. Den går att  beställa från Trollreda Resurscenter.
Bona Signum har dragspelsböcker med tecknade illustrationer som passar för äldre elever, en av dem heter Så gör man - Hygien.
Publicerat fredag 7 maj 2021