Finns det datorprogram som kan passa för att få i gång språket hos en pojke i förskolan?

Finns det datorprogram som kan passa för att få i gång språket hos en pojke i förskolan?

Svar:

I programmet Lexia finns många olika övningar för träning på dator. Hos Symbolbruket finns flera olika program med bildstöd. LäraMera har många datorprogram och appar till iPad. Programmet Skolstil är ett läs- och skrivverktyg för både dator och platta. Det finns en mängd appar och nya kommer ständigt, det är svårt att rekommendera någon speciell. Man måste själv avgöra vad som kan vara lämpligt i sammanhanget. Ett bra sätt är att läsa andras tips och kommentarer. På webbplatsen "Pappas appar" recenseras appar för yngre barn och på "Skolappar" kan du söka appar som passar i skolan.

Lexia

Publicerat onsdag 16 mars 2022