Finns det bedömningsmaterial för språklig och matematisk förmåga som ni kan rekommendera för att bedöma elever med annat modersmål än svenska?

Finns det bedömningsmaterial för språklig och matematisk förmåga som ni kan rekommendera för att bedöma elever med annat modersmål än svenska?

Svar:

Skolverket har gett ut Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever samt kartläggning av nyanlända elevers kunskaper.
Hos oss finns flerspråkigt kartläggningsmaterial i avkodning och läsning, på fyra olika språk. Kartläggningen ska göras av modersmålslärare.

Vårt stödmaterial Mötas, tar upp frågor om nyanlända och flerspråkiga med funktionsnedsättning. Här finns också information om kartläggning.Publicerat onsdag 31 augusti 2016