Finns det anpassade prov i matematik för elever med språkstörning?

Finns det anpassade prov i matematik för elever med språkstörning?

Svar:

Vi ger inte ut något anpassat prov i matematik för elever med språkstörning. Anpassning av prov görs utifrån varje individs behov där pedagogen i samtal och resonemang med elev kommer fram till lämpliga anpassningar. Det kan vara i form av visualisering, förståelse för och resonemang kring uppgiften.

Ta gärna del av information om matematiksvårigheter på SPSM:s webbplats. Där finns också ett stödmaterial som vänder sig till dig som möter elever i matematiksvårigheter.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (PRIM) skriver om stöd och anpassning för vissa elever, till exempel elever med funktionsnedsättning eller i språksvårigheter.

Publicerat fredag 10 juni 2022