Finns det anpassade prov i matematik för elever med språkstörning?

Finns det anpassade prov i matematik för elever med språkstörning?

Svar:

Vi ger inte ut något anpassat prov i matematik för elever med språkstörning. Anpassning av prov görs utifrån varje individs behov där pedagogen i samtal och resonemang med elev kommer fram till lämpliga anpassningar. Det kan vara i form av visualisering, förståelse för och resonemang kring uppgiften.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (PRIM) skriver om stöd och anpassning för vissa elever, till exempel elever med funktionsnedsättning eller i språksvårigheter.
Publicerat tisdag 13 augusti 2019