Finns det anpassade prov i matematik för elever med språkstörning?

Finns det anpassade prov i matematik för elever med språkstörning?

Svar:

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger inte ut något anpassat prov i matematik för elever med språkstörning. Anpassning av prov görs utifrån varje individs behov där pedagogen i samtal och resonemang med elev kommer fram till lämliga anpassningar. Det kan vara i form av visualisering, förståelse för och resonemang kring uppgiften.
I tidskriften Specialpedagogik kan du läsa artiklarna Dags att undervisa begripligt och Extra anpassningar - vad då, då?
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (PRIM) skriver om stöd och anpassning för vissa elever, till exempel elever med funktionsnedsättning eller i språksvårigheter.

Dags att undervisa begripligt i tidskriften Specialpedagogik

Extra anpassningar - vad då, då? i tidskriften Specialpedagogik
Publicerat torsdag 12 maj 2016