Färgsättning och miljö i en liten grupp för barn med autism?

Vi ska inreda en lokal för en grupp elever inom autismspektrum. Vi undrar över färgval, musik och andra miljöaspekter som kan vara värda att beakta för att skapa en lugn och harmonisk miljö för eleverna.

Svar:

Så bra att ni tänker på hela miljön inför start av den nya gruppen. Vi ska förmedla några tips och tankar.

Färger
Generellt sett brukar man tänka att lugna och milda färger har en lugnande inverkan. De olika grundfärgerna oavsett färgstyrka, kan också ha olika inverkan på oss. Möbelfirman Kinnarps skriver om detta. Inom antroposofin arbetar man medvetet med färger, och som utgångspunkt har man Goethes färglära.
Om färgpsykologi på Kinnarps webbplats

Musik
Musik påverkar oss på många sätt. Barockmusik är ett exempel som många upplever som lugnande. Musiken ska ha en lugn rytm. Tala gärna med en musiklärare i din kommun om detta. Det har gjorts många studier om musikens inverkan, bland annat en i Göteborg.
Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan har upprättat ett samarbete kring kultur och neurologi bland annat, där man lägger fokus på kulturella aktiviteter och hälsa.

Andra miljöfaktorer
Många andra faktorer kan bidra till ett lugn, exempelvis tycker många barn om att titta på fiskarna i ett akvarium.
Fler faktorer som kan vara viktiga miljömässigt kan du komma fram till genom att använda dig av vårt material om tillgänglighet. Där belyses tillgänglighet med fokus på delaktighet och inkludering, och ni kan göra en kartläggning.
Våra sidor om tillgänglighet

Se även psykolog Bo Hejlskov tankar om specialpedagogisk arkitektur, samt ett av våra publicerade svar.
Om specialpedagogisk arkitektur på Bo Hejlskovs blogg

Hur kan man utforma ett klassrum med tanke på elever inom npf-området?

Litteratur:
Sällström, J. (1996). Goethes färglära. Kosmos förlag.

Publicerat måndag 18 november 2019