Får en grundskoleelev placeras på särskolan?

Får en grundskoleelev placeras på särskolan?

Svar:

En elev som är inskriven i grundskolan kan få sin undervisning i en klass i särskola, om berörda rektorer är eniga och elevens vårdnadshavare samtycker (7 kap 9 § skollagen). Grundskolans kursplaner gäller den integrerade eleven.

Efter beslut av rektor för grundskolan får de avvikelser som krävs göras från grundskolans timplan, med hänsyn till undervisningens upplägg i särskoleklassen.
Svensk författningssamling skollagen (2010:800) 
Publicerat torsdag 12 maj 2016 Granskat onsdag 26 oktober 2016