Ett schema med sms-påminnelser önskas.

Vi vill få förslag på strukturhjälp för en elev som saknar inre struktur. Eleven går på Komvux. En vecka ska kunna planeras digitalt, och sedan behöver eleven få sms-påminnelser inför allt som ska hända. Vilka lösningar kan var tänkbara?

Svar:

Här kommer två förslag; Dit i tid samt HållKoll.
Se för övrigt Appstöd på Myndigheten för delaktighet.
Publicerat tisdag 6 mars 2018 Granskat fredag 12 oktober 2018