Ett barn med Charge Syndrom blir väldigt trött i förskoleklassen.

Ett barn som nyss har börjat i förskoleklass blir väldigt trött under skoltiden, och behöver plats och ro för vila och återhämtning. Han har Charge Syndrom, komplicerat medfött hjärtfel, nedsatt syn och hörsel samt dålig balans. Han är även prematurfödd och behöver lite hjälp med att hålla koncentrationen. Vad finns det för möjligheter att tillrättalägga och anpassa hans skolvistelse så att han orkar med att följa skolarbetet? Vi önskar gärna få konkreta exempel.

Svar:

Barn med CHARGE syndrom har ofta behov av vila och återhämtning under sina skoldagar. Det brukar gå lätt att lösa i ett samtal mellan rektor, specialpedagog och lärare, där man kommer överens om underlättande strategier för barnet. Då hinner barnet återhämta sig innan nästa lektion med nya krav på koncentration.

Var: Ett rum eller en myshörna, utomhus  i en hängmatta, stor gunga eller en liten promenad med en vuxen runt skolgården eller kvarteret.
Hur: Sitta eller ännu hellre ligga som barn med CHARGE syndrom ofta har behov av.  Under tiden, tillsammans med en vuxen, göra något trevligt, lyssna på en bok, musik eller spela något lugnare spel på en lärplatta eller liknande.
När: En stund när barnet själv vill eller har behov (i detta behövs en vaksam vuxen), eller regelbundet som en del av rasten som alla barn har. Viktigt att tänka på är att motverka isolering genom att bjuda in och tillåta även andra barn att få vara med i vilan.

Ni kan söka rådgivning om pedagogiska förhållningssätt runt barn med CHARGE syndrom hos Specialpedagogiska skolmyndighetens resurscenter. 
 

Publicerat måndag 9 november 2020