Eleven i förskoleklassen upplever olikheterna som orättvisa.

Vi har en elev med flera diagnoser i förskoleklass. Eleven har en egen agenda där vi stegvis tränar på att vara delaktig i verksamheten. Det finns en annan elev som reagerar starkt på att denna elev får "göra som hen vill" och därför menar eleven att hen också ska få ha sina egna regler och följa sin egen lust. Denne elev vägrar alltså att följa gruppen i många sammanhang, vill inte jobba, vill inte gå iväg utan bara välja själv. Detta har vi nu förstått delvis beror på att eleven upplever det djupt orättvist att det finns en elev i gruppen som har sin egen agenda. Föräldrarna undrar hur de kan förklara för eleven på ett bra sätt och vi pedagoger undrar också hur vi på bästa sätt kan samtala om detta så att det inte blir fel gentemot den eleven som har ett eget schema för att hen helt enkelt tränar på att vara en del av gruppen och behöver gå utöver ramarna för att må bra?

Svar:

Det verkar som om barnet utan flera diagnoser också skulle behöva lite fokus på sig och på sina behov. Vad är det som hen längtar efter som det andra barnet får? Vi tror att ni ska prata mindre om vad barnet med flera diagnoser behöver, och mer om vad barnet som ni tycker stökar känner och önskar när konflikter uppstår.

Ritprat kan vara en metod
Kanske kan ritprat vara ett sätt att få lite ordning på vad eleven känner. I ett eget schema över dagens aktiviteter kan ni kanske lägga in något eget valt för att hen ska känna att hen blir lyssnad på och får vara med och påverka. Arbeta med att alla är olika
Vi har ett material där man får förslag på övningar och aktiviteter för att skapa förståelse för olikheter, delaktighet och behovet av tillgängliga lärmiljöer för alla, DATE. DATE står för delaktighet, attityder, tillgänglighet samt elever och barn. En del handlar om förskolan och en finns för förskoleklass till och med år 3.

Litteratur och materialtips:

Buron, K. (2007). En 5:a kan få mig att tappa kontrollen. Pedagogiskt perspektiv. 
Publicerat onsdag 15 maj 2019