Vi har en elev som inte varit i skolan på hela året, vad kan vi göra?

Vi har en elev som inte varit i skolan på hela året, vad kan vi göra?

Svar:

Det är oftast en mycket komplex problematik som är orsak till att elever har lång och ogiltig frånvaro.
På vår webbplats kan man läsa en del information.
Skolverket har gett ut Allmänna råd i denna fråga.
Regeringen har gjort en utredning år (SOU 2016:94), "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera".
Gemensamt för de studier som presenterats i ämnet är att involveringen och samverkan med eleven är centralt för att lyckas.


Nedan ytterligare läsning som kan vara av intresse.

”Vänd frånvaro till närvaro - guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner”, från Sveriges kommuner och landsting (SKL).
PDF Vänd frånvaro till närvaro på SKL:S webbplats

Att utveckla arbetet med ungdomar med stöd av VÄSTBUS, ett studiematerial

https://www.grkom.se/download/18.59a3689157fc2c69be757de/1477483423846/2013_vastbus_studiematerial.pdfBo Hejlskov om skolfrånvaro

http://hejlskov.se/skolan/om-skolfranvaro/Hur får vi eleven att komma till skolan. Läsarfråga, special Nest
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat onsdag 18 januari 2017