Vi har en elev som inte varit i skolan på hela året, vad kan vi göra?

Vi har en elev som inte varit i skolan på hela året, vad kan vi göra?

Svar:

Det är oftast en mycket komplex problematik som är orsak till att elever har lång och ogiltig frånvaro.
På vår webbplats kan man läsa en del information.
Skolverket har gett ut Allmänna råd i denna fråga.
Regeringen har gjort en utredning år (SOU 2016:94), "Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera".
Gemensamt för de studier som presenterats i ämnet är att involveringen och samverkan med eleven är centralt för att lyckas.


Nedan ytterligare läsning som kan vara av intresse.


Att utveckla arbetet med ungdomar med stöd av VÄSTBUS, ett studiematerial på deras webbplats
Bo Hejlskov om skolfrånvaro på hans webbplats
 
Publicerat torsdag 23 juni 2016 Granskat tisdag 24 april 2018
Tillbaka till toppen