Distansundervisning och flerspråkighet, vad kan jag som lärare tänka på?

Distansundervisning och flerspråkighet, vad kan jag som lärare tänka på?

Svar:

För nyanlända flerspråkiga elever med funktionsnedsättning kan det vara extra sårbart att ha sina lektioner på distans. Tänk på att när du skickar ut en manual via film eller text om hur plattformen ni använder fungerar, att se till att kommunen översätter manualen till elevens modersmål. Här kan du kanske ta hjälp av modersmålslärare för att översätta till olika modersmål. Glöm inte bort att ta kontakt med vårdnadshavarna för att försäkra dig om att eleven har förstått den information ni delat med er av.


Försök att i så hög utsträckning som möjligt ha samma schema och anpassning som när eleven är i skolan. Ta stöd av modersmålslärare, studiehandledare eller andra flerspråkiga pedagoger så att eleven får bättre möjlighet att förstå innehållet av lektionen.


Var tillgänglig för frågor och ha regelbundna återkopplingar med eleven så att de har möjlighet att berätta om något är oklart. Logopeden i skolan har många bra tips på datorprogram, appar med mera för bland annat översättningPublicerat söndag 10 maj 2020