Det sägs/står ofta att man ska rita eller visualisera språk och ord men hur gör jag det för att förklara abstrakta begrepp?

Det sägs/står ofta att man ska rita eller visualisera språk och ord men hur gör jag det för att förklara abstrakta begrepp?

Svar:

Ett sätt att arbeta med de abstrakta orden är att komma överens med eleverna om symboler som ni använder i klassrummet eller under ett visst arbetsområde. Då behöver eleverna verkligen fundera över betydelsen och känner sedan igen bilderna. Man kan säga att klassen får som ett eget symbolspråk. Det kan vara värdefullt att ta hjälp av motsatsordet och börja i det svartvita. Exempelvis kan begreppet demokrati ställas i relation till diktatur och för att beskriva och särskilja dessa kanske rita upp en ensam streckgubbe för diktatur medan demokrati får symboliseras med flera streckgubbar. På så sätt blir begreppen lättare att komma ihåg. Siffror är också bra att använda som symbolbilder, där andra världskriget exempelvis blir 2 vkr.  Först arbetar man med fakta och information som symboliseras i en överenskommen bild vilken sedan gör det lättare för eleverna att aktivera sin kunskap om vad begreppet innefattar.

Ett symbolsystem som redan finns är Bliss. Läs mer om Bliss på SPSM:s webbplats Bliss Online.


Bildstöd.se är en kostnadsfri bildbank där du kan hitta bilder och symboler.

Publicerat fredag 10 juni 2022