Det är besvärligt med påklädningen. Hur kan vi göra?

Vi har ett barn på 5 år som har det besvärligt vid påklädning för utevistelse, särskilt vid "säsongsbyte" av kläder. Det skaver, sträcker, spänner, knöligt, sockarna eller vantarna är inte lika högt sträckta med mera. Det tar tid för barnet att klä på sig och hen blir frustrerad när det tar emot och blir ofta arg eller ledsen. När hen väl är ute är det glömt allt det jobbiga med klädsituationen. Även mjukisbyxor med snöre får vi ped knyta om och om inne för det är inte riktigt tillräckligt spänt om magen tycker hen.Vi har frågat hem om hen vill börja klä sig lite före de andra för hen ska hinna ut eller vad kan vi göra gör att hjälpa dig eller hur skulle du vilja ha det för att vi ska kunna hjälpa dig, viss framgång vid enstaka tillfällen...

Svar:

Detta är naturligtvis ingen lätt fråga eftersom det kräver ett vidare resonemang med dem som det berör. Man bör med både lyhördhet och försiktighet prova olika vägar.

Nedan följer några förslag för er att tänka vidare kring. Ni kan:

  • fundera över orsaken till obehaget i påklädningssituationen och vad det kan stå för. Finns det andra saker som skapar oro?

  • i vilken ordning går påklädningen till? Kan ni använda bildstöd? Detta skulle kunna bli ett stöd för att få ett bättre flöde i påklädningsprocessen.

  • kanske använda seriesamtal eller att ritprata. Det kan öka både insikt och förståelse för påklädningssituationen.

  • lekfullt prova att klä på sig tillsammans med en kompis och då utan att en vuxen är närvarande. Det blir som en slags modellering.

  • arbeta med avledning, det vill säga att samtidigt prata om något som intresserar barnet och då ta bort fokus från det obekväma.

  • möta behovet genom sköna kläder som barnet själv fått vara med och välja.

  • kartlägga och dokumentera som hjälp till varandra att försöka se.....

  • sist men inte minst är det viktigt med samsyn och ett tryggt gemensamt förhållningssätt!
Det finns även möjlighet för förskolan att skicka en förfrågan om specialpedagogiskt stöd. Förskolechef ska då vara delaktig i ansökan.

Förfrågan om specialpedagogiskt stöd på vår webbplatsPublicerat onsdag 3 maj 2017