Bör föräldrarna låta bli att kodväxla när barnet har en språkstörning?

Bör föräldrarna låta bli att kodväxla när barnet har en språkstörning?

Svar:

För flerspråkiga personer är det naturligt att kodväxla, speciellt tillsammans med andra som också är flerspråkiga. Att kodväxla innebär till exempel att man i samtal blandar in ord eller fraser från det andra språket när man inte kommer på orden på det första språket. Förmågan att kodväxla tyder oftast på god språklig kompetens så länge man använder rätt ord, med rätt böjningsform, på rätt plats i frasen. Barn med språkstörning brukar kodväxla i mindre utsträckning än andra.

Barnet lär sig men i långsammare takt
Man brukar rekommendera föräldrar att använda sitt modersmål tillsammans med sina barn, men det är alltså bara bra att uppmuntra barnet att använda det ord hen kommer på oavsett om det är det är det svenska ordet eller ordet på modersmålet
.
Ett barn med språkstörning har en långsammare språkutvecklig än andra barn. Det är viktigt att barnet får tillräcklig exponering både i modersmålet och svenska och att ta bort ett av språken gör inte att språkutvecklingen går snabbare.

Se gärna filmen Språkstörning och kodväxling på vår webbplats

Publicerat torsdag 28 februari 2019