Behövs en diagnos för att få stöd från er?

Behövs en diagnos för att få stöd från er?

Svar:

Nej, Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning.

Publicerat torsdag 20 februari 2020