Behöver vi skriva åtgärdsprogram för en elev med lindrig utvecklingsstörning där vårdnadshavare tackat nej till särskola?

Behöver vi skriva åtgärdsprogram för en elev med lindrig utvecklingsstörning där vårdnadshavare tackat nej till särskola?

Svar:

Om eleven inte är mottagen i grundsärskolan och har en utvecklingsstörning och vårdnadshavarna har tackat nej till grundsärskola skall eleven läsa enligt grundskolans läroplan. Skolan har skyldighet att ge extra anpassningar och särskilt stöd för de elever som är i behov av detta. Åtgärdsprogram skall upprättas om eleven får särskilt stöd.

Styrdokument och stödmaterial
Utgångspunkten för ert arbete med eleven bör utgå från de anvisningar som Skolverket ger i de allmänna råden, samt i sitt stödmaterial.

Publicerat onsdag 28 oktober 2020