Åtgärdsprogram i förskolan?

Varför har man inte åtgärdsprogram i förskolan? Har ni några förslag på vilken struktur man skulle kunna använda för barn med diagnos i stället för åtgärdsprogram?

Svar:

Det finns inget krav på att upprätta åtgärdsprogram i förskolan. Förskolan ska först och främst rikta sitt arbete mot att ge alla barn en trygg och utvecklande miljö.

Att uppmärksamma barn som behöver mer stöd
Förskolan ska också särskilt uppmärksamma barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utformat utifrån sina egna behov och förutsättningar. 
Det är svårt att säga rent allmänt vilken struktur man ska välja när det gäller diagnoser, då det skiljer sig från barn till barn vilket stöd som behövs för att man ska fungera i vardagen. Man behöver göra en kartläggning av förmågor och outvecklade förmågor, samt undersöka hur man kan kompensera för de som inte är åldersadekvat utvecklade.

Kartläggningsmaterial
Det finns ett kartläggningsmaterial som heter Förskolekompassen av Anna Sjölund och Lena W Henriksson, som man kan ha nytta av i denna kartläggning.
Umeå kommun har utvecklat ett material för förskola, skola inom projektet Levla lärmiljö, där man kan få många tips om hur man kan anpassa lärmiljön för alla.
Kartläggningsmaterialet TRAS är ett material på individnivå med vars hjälp man kartlägger språklig utveckling.


Litteratur
Gerland, G., & Aspeflo U. (2015). Barn som väcker funderingar. Pavus förlag.
Hejlskov, B. & Wiman, T. (2015). Barn som bråkar: Att hantera känslostarka barn i vardagen. Studentlitteratur.
Edfelt, D. (2015). Utmaningar i förskolan: Att förebygga problemskapande beteenden. Gothia Fortbildning AB.

Föreläsning och stödmaterial


Publicerat tisdag 31 maj 2022