Är det ni som auktoriserar dyskalkyliutredare?

Är det ni som auktoriserar dyskalkyliutredare?

Svar:

Vi auktoriserar inte dyskalkyliutredare. Det viktiga med en utredning är inte att komma fram till en diagnos, utan att få en bild av elevens förmågor i matematik så att han eller hon kan få rätt stöd. 
En auktorisation är inte en statlig yrkeslegitimation. Det senare är en garanti för att en person har en viss kunskapsnivå och har godkänts av en statlig myndighet för yrkesverksamhet inom det område som legitimationen avser.
Publicerat torsdag 12 maj 2016