Är det ni som auktoriserar dyskalkyliutredare?

Är det ni som auktoriserar dyskalkyliutredare?

Svar:

Specialpedagogiska skolmyndigheten auktoriserar inte dyskalkyliutredare. Det finns kommersiella kurser man kan gå för att bli auktoriserad. En auktorisation är inte en statlig yrkeslegitimation.
Publicerat torsdag 12 maj 2016