Är det meningsfullt för en gymnasieelev med dyslexi att öva läsning och skrivning på ett traditionellt sätt?

Är det meningsfullt för en gymnasieelev med dyslexi att öva läsning och skrivning på ett traditionellt sätt?

Svar:

Det är alltid meningsfullt att öva men det får inte ta orimligt mycket tid och energi i anspråk. Därför är det viktigt att eleven får möjlighet att lyssna på texter och erbjuds alternativ till att skriva. Elevens egna åsikter och synpunkter kring träning och kompensation bör beaktas. Alternativa verktyg är en stor hjälp för många och det är viktigt att resonera med eleven om olika alternativa sätt att lära och redovisa kunskaper.

Mer information finns i vår publikation Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Myndigheten för delaktighet har en rapport om anpassningar som ger många förslag på arbetssätt.
Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi  

Anpassningar för oss med dyslexi på Dyslexiförbundets webbplats
Publicerat onsdag 4 mars 2020