Är det bra att låta prematurfödda barn gå om en årskurs?

Är det bra att låta prematurfödda barn gå om en årskurs?

Svar:

På Svenska Prematurförbundet talas om korrigerad ålder. Det innebär att man räknar födelsedatum från den dag då barnet skulle ha fötts om det inte fötts för tidigt.

Prematurfödda barn behöver ofta stöd
Barn som fötts för tidigt och dessutom sent på året, kan ofta vinna på att börja skolan ett år senare. Det är viktigt att få en bra skolstart, men det kan bli problem i slutet av skolgången om eleven exempelvis är 18 år under första året i gymnasiet.

En samlad bedömning från elevhälsan
Det behövs en samlad bedömning från elevhälsoteamet, både pedagogiskt medicinskt, psykologiskt och socialt för att komma fram till vad som blir den bästa lösningen på både kort och lång sikt för er elev.

Vi hänvisar till Föräldraföreningen för prematurfödda barn, för ytterligare information och diskussion.
Det finns även riktlinjer för uppföljning av prematurfödda barn på Neoföreningens webbplats.
Svenska prematurförbundets webbplats
Publicerat torsdag 1 oktober 2020