Är det bättre att skriva på vanligt tangentbord istället för att använda punktskriftsinmatning?

Är det bättre att skriva på vanligt tangentbord istället för att använda punktskriftsinmatning?

Svar:

Punktskriftsinmatning är en nödvändighet under de första skolåren, inte minst för att eleven snabbt ska komma igång med effektiv inmatning av text i datorn. Skrivsättet på den mekaniska skrivmaskinen, exempelvis Perkins-maskinen, och datorns tangentbord har en koppling till formen på punktskriftsbokstäver och siffror. När eleven är säker på punktskriftsbokstäverna och kommit igång med sitt skrivande är det dags att börja träna fingersättning på datorns vanliga tangentbord. 

En pedagogisk vinst med att använda datorns tangentbord är att alla elever i klassen använder samma skrivsätt. Detta kan i vissa situationer öka elevens delaktighet. En annan vinst är att användningen av kortkommandon underlättas. 

Som punktskriftsläsare kan man, beroende på vilken telefon man har, behöva ett skärmläsningsprogram installerat på mobilen för att kunna läsa och skriva. När det gäller att anteckna under lektioner, är anteckning med hjälp av datorn oftast det snabbaste, enklaste och bästa alternativet. Det finns också speciellt anpassade anteckningshjälpmedel som har punktskriftsinmatning och möjlighet att läsa på en kort punktskriftsskärm.Landstingets syncentral lånar ut hjälpmedel till eleverna efter individuell behovsprövning.
Publicerat torsdag 12 maj 2016