Är anpassad studiegång för en elev med grav språkstörning årskurs 7 en bra idé?

Vi har en elev i årskurs 7 med grav språkstörning, är det en god idé att göra en anpassad studiegång och till exempel ta bort vissa delar av NO som i många områden blir väldigt abstrakt?

Svar:

Att välja en anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerade skolgång för eleven. Före dess ska skolan ha gjort all upptänklig anpassning. En elev med grav språkstörning har kanske inte behov av mindre undervisning utan snarare mer, men på rätt nivå.

Information och forskning
På våra sidor om språkstörning finns en mängd information och material som gäller språkstörning.
Våra sidor om språkstörning

Du kan läsa om vad elever med språkstörning behöver i skolan på webbsidan språkforskning. Det är Logoped Anna Eva Hallin som har gjort en sammanställning.

Klassrumsmiljö
Det finns en  checklista för god klassrumsmiljö för elever med språkstörning på språkutvecklarnas webbplats. Språkutvecklarna är en blogg som drivs av en specialpedagog och en logoped.
Anpassad studiegång
Anpassad studiegång är en form av särskilt stöd som ska föregås av en pedagogisk utredning och formuleras i ett åtgärdsprogram.

Publicerat tisdag 13 augusti 2019