Veckans filmade fråga

Vad kan man få för stöd för elever med selektiv mutism?

Fråga

Vad kan man få för stöd för elever med selektiv mutism?

Svar

Ett barn med selektiv mutism talar inte i vissa situationer, till exempel i skolsituationen, trots att det har förmåga att förstå och använda talat språk i andra sammanhang, till exempel i hemmet. Selektiv mutism har oftast sin orsak i någon psykisk påfrestning och förekommer ofta i samband med ångest. Om barnet har god språkförståelse och ett åldersadekvat talat språk i de situationer där han eller hon talar ligger det därför närmast till hands att vända sig till BUP för att få hjälp.

Selektiv mutism förekommer dock tillsammans med annan tal- och språkproblematik, som svårigheter med uttal, expressiva (uttrycks-) svårigheter eller språkförståelse, och då kan logoped kopplas in för bedömning och intervention. Det går inte att tvinga fram tal, att kräva att en tyst elev ska tala, och det kan ta lång tid, med små steg, att bryta tystnaden. Under tiden behöver ni hitta alternativa sätt att kommunicera och, tillsammans med eleven, formulera kraven och hur ni ska testa dem.

Det är viktigt att ha förståelse för att eleven inte gjort ett aktivt val att inte tala. Skolan kan bidra genom att skapa delaktighet i en trygg miljö. Läs mer på bup.se, i Socialstyrelsens skrift Blyga och ängsliga barn, eller i Röstkonsultens broschyr om selektiv mutism. På Skolverkets webbplats finns information om att anpassa prov för elever med funktionsnedsättning.

Publicerat fredag 11 oktober 2019