Påverkar adhd-symtom i barndomen utvecklingen av psykosociala problem i tonåren?

Syftet med Eva Norén Selenius avhandling "Childhood signs of ADHD and psychosocial outcomes in adolescence: a longitudinal study of boys and girls" var att undersöka hur adhd-symptom i barndomen påverkade utvecklingen av psykosociala problem i tonåren. Ett intervjuinstrument används i de fyra delstudierna med intervjuer av barn och ungdomar vid 9, 12 och 15 års ålder.

Den slutsats som kan dras från avhandlingens studier är att intervjuinstrumentet var tillförlitligt för att upptäcka neuropsykiatriska svårigheter. Hälften av de barn som screenades positivt för att ha adhd eller autism i barndomen fick en klinisk adhd-diagnos respektive autismspektrumdiagnos vid 15 års ålder.

Avhandlingen visar alltså att många barn som tidigt hade neuropsykiatrisk problematik vid låg ålder också hade neuropsykiatrisk problematik senare. Men de neuropsykiatriska svårigheterna kunde ändra sig. En del av barnen och ungdomarna fick därför en annan diagnos vid uppföljningar, det vill säga symtombilden ändrade sig över tid.

Avhandlingen

Avhandlingen lades fram 2015-11-13 vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. Länk till avhandlingen.

Publicerat onsdag 8 juni 2016 Granskat fredag 5 oktober 2018