Yngre barns tvåspråkighet, svenskt teckenspråk och svenska

Hur går det till när yngre barn blir tvåspråkiga och hur kan pedagoger stötta tvåspråkiga elevers språkutveckling i de båda språken? Under seminariet kommer olika aspekter av de frågeställningarna att lyftas. Seminariet utgår från fil.dr. Emelie Cramér-Wolraths avhandling om hur föräldrar och hur yngre barn stöttar tillägnandet av tvåspråkighet. Specialpedagogerna Karin Vegerfors och Helena Foss Ahldén vid Specialpedagogiska skolmyndigheten, har i många år arbetat med yngre elevers tvåspråkighetsutveckling och delar med sig av sina erfarenheter. Inspelningar från Lika värde-konferensen, februari 2014.

Del 1 Emelie Cramér-Wolrath

Del 2 Helena Foss Ahldén

Del 3 Karin Vegerfors

Publicerat måndag 8 september 2014 Granskat tisdag 29 mars 2016