IT och appar - när läsningen glappar

Hur kan ny teknik och alternativa verktyg ge personer med funktionsnedsättningar nya lärmöjligheter när det gäller att läsa och skriva? Idor Svensson, docent i psykologi vid Linnéuniversitetet, ger en inblick utifrån sitt forskningsprojekt där elever i skolan systematiskt fått pröva olika appar i mobiltelefoner eller i pekplattor. Tillsammans med Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog från Mölndals kommun beskriver sina erfarenheter av att använda digitala verktyg för att öka elevers delaktighet samt stödja läs- och skrivfärdigheter. Inspelning från Lika värde-konferensen, februari 2014.

Publicerat måndag 8 september 2014 Granskat tisdag 29 mars 2016