Inkluderande undervisning i praktik och forskning

Vad fungerar? Vad fungerar inte? Det är frågor som är enkla att ställa men mer komplicerade att besvara. Vi behöver en djupare förståelse för de komplexa lärandeprocesser som utspelar sig i klassrummen. Med utgångspunkt från konkreta aktiviteter i Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning i Danmark fokuserar detta seminarium på utveckling av ett "inkluderingsredskap" som på flera nivåer kan understödja inkluderande processer i klassrummet – och på hur en praxisbaserad forskning kan utveckla kunskap om tanketeknologier, strategier, metoder och redskap att använda i en inkluderande undervisning. Föreläser gör
Susan Tetler, professor och forskningsprogramledare, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet. Inspelning från Lika värde-konferensen, februari 2014.

Publicerat måndag 8 september 2014 Granskat tisdag 29 mars 2016